Integritetspolicy

Du kan vara trygg, vi värnar om din integritet. Vi hanterar dina personuppgifter enligt rådande datalagstiftning. För att lyckas med vårt arbete hanterar vi personuppgifter så som namn, adress och e-post men vi behandlar dina personuppgifter enbart i den utsträckning som det är nödvändigt för att hjälpa dig inom tjänster vi erbjuder.

Om du har frågor gällande våra rutiner kring hantering av dina personuppgifter kontakta oss via info@arosmatchning.se.